fiktivní město

ph7

Hradubice s celkovým počtem obyvatel 350 747 zaslalo žádost prezidentu republiky Václavu Klausovi o změnu hlavního města ČR z Prahy na Hradubice. Prezidentské sídlo by nově bylo v Hradubicích v městské části Opatovice nad Labem. Na vyrozumění prezidenta republiky městské zastupitelstvo čeká do konce roku 2007.

Město Hradubice uvažuje o prodeji pozemků novým majitelům z řad obyvatelstva a fyzických či právnických osob. O prodeji budete včas informování na těchto stránkách.

Město vzniklo 9. března 2007 spojením dvou největších měst východních Čech – Hradec Králové a Pardubice.

Město Hradubice v současné době neprodává ani nepronajímá žádné domy ani byty. Můžete si však zakoupit pozemek ve městě. Více na stránce Pozemky.